Gratis spreekuur

Heeft u advies nodig over lichamelijke klachten of blessures? Iedere donderdag is er een gratis spreekuur.
In tien minuten stellen wij vast of fysiotherapie u kan helpen bij uw klacht. De fysiotherapeut beoordeelt uw klacht en adviseert over een mogelijk vervolgtraject.
Vervolgens beslist u zelf wat u met het advies doet. Indien gewenst kunt u direct bij ons een afspraak maken voor verder onderzoek en behandeling.

De intekenlijst met data en tijden vindt u op balie van Newstyle.

Aanvullende zorgverzekering

Jaarlijks gaan bijna drie miljoen mensen naar de fysiotherapeut. De fysiotherapeut helpt hen te herstellen, klachten zo veel mogelijk te verminderen of er zo goed mogelijk mee om te gaan. Aan deze zorg zijn natuurlijk kosten verbonden. Kosten waarvoor men zich kan verzekeren. Blijf kritisch en controleer aan het eind van ieder jaar of uw polis nog voldoet.

Fysiotherapie wordt beperkt vergoed vanuit de basisverzekering. In de volgende gevallen wordt fysiotherapie in de basisverzekering vergoed:
– Voor jongeren tot 18 jaar worden de eerste 9 behandelingen vergoed. Hebben deze niet het gewenste resultaat, dan vergoedt de zorgverzekeraar nog eens maximaal 9 behandelingen.
– Jongeren met een aandoening die op de lijst met ‘chronische aandoeningen’ staat, krijgen alle behandelingen vergoed. Deze lijst is opgesteld door de overheid en terug te vinden op www.fysiotherapie2018.nl.
– Bent u ouder dan 18 jaar dan komt u alleen voor vergoeding uit de basisverzekering in aanmerking als u een aandoening hebt die op de lijst ‘chronische aandoeningen’ staat. Let op: u betaalt de eerste 20 behandelingen zelf of krijgt deze (deels) vergoed uit uw aanvullende verzekering. Dit hoeft u slechts één keer per aandoening te doen.
– Hebt u urine incontinentie? Dan krijgt u eenmalig (de eerste) 9 behandelingen bekkenfysiotherapie vergoed.

Aanvullende verzekering

Een aanvullende verzekering dekt de risico’s – die niemand kan voorspellen – en de daarmee gepaard gaande mogelijk hoge zorgkosten, tegen een relatief lage premie. In de loop van november vindt u in fysiotherapiepraktijken of op de website www.fysiotherapie2018.nl meer informatie hierover. U ziet dan welke zorgpolissen onbeperkte of ruime dekking en optimale keuzevrijheid voor fysiotherapie hebben. Zonder medische selectie. Voor de aanvullende verzekering geldt geen eigen risico.

Het verplicht eigen risico

Het eigen risico geldt uitsluitend voor de basisverzekering. Bijna alle zorg uit de basisverzekering wordt eerst verrekend met het eigen risico (voor 2018 is dit € 385,-). Dit kan voor fysiotherapie zijn, indien deze vergoed wordt vanuit de basisverzekering (zie het lijstje bovenaan dit artikel), maar ook voor andere zorg. Heeft men eenmaal het totale eigen risico betaald, dan worden verdere nota’s door de zorgverzekeraar vergoed. Voor jongeren onder de achttien jaar geldt geen eigen risico. Het eigen risico betaalt men elk jaar.

Op www.fysiotherapie2018.nl vindt u alle informatie over fysiotherapie en verzekeren.